regisztráció | elfelejtett jelszó

Rendelés módosítása lemondása


Tájékoztatás az elállás jogáról és annak feltételeiről:

A Korm. r. 3.§ (1), (2), pontjai szerint  "2.§ (1) Az értékesítő a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni az elállás jogáról (4-5.§)" 4.§ (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy  munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása estében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3.§ szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállás jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

Figyelmébe ajánljuk:

A 17/1999 ( II.5.) Korm. rendelet 5.§ c., pontjának értelmében :  " A felek eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4 § szerinti elállási jogot olyan árú értékesítése esetében, amelyben a fogyasztó a személyhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő..."

17/1999. (II.5.)Korm. Rendelet.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.KOR

Visszavásárlás:

Ha bármely okból a cégünktől vásárolt árut vissza szeretne cserélni, 14 napig megteheti. Fontos tudni, hogy ez csak újra értékesíthető árura vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok, amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott, az általunk konkrét megrendelésre behozott termékek, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, illetve nem a Mandala Ékszer-től származik stb.

Az áru visszajuttatási költsége a vevőt terheli!

A vásárló az elállási szándékát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

E-mail:          info@mandalaekszer.hu
Telefonon:    +36-30-998-21-33
Postai úton:  Varga Szilvia, 9024 Győr, Ikva utca 57 3/7


Kövess engem:
Tel.: +36 30 998 21 33